Szacowanie kosztu usług prawnych za pomocą inteligentnego oprogramowania

Postęp technologiczny nie pozostaje bez wpływu na sektor usług prawnych. Wiele żmudnych zadań, które kiedyś wymagały wielu godzin pracy można teraz wykonać w kilka minut dzięki automatyzacji licznych procesów. Choć startupy prawnicze są nieco bardziej otwarte na zmiany, które przynosi technologia, wielu „tradycyjnych” prawników reaguje na cyfryzację powoli. – Prawnicy często opierają się zmianom, szczególnie, […]
Read more