Instalacja

Poniżej znajdziesz aktualne wymagania techniczne oraz informacje dotyczące instalacji Kleosa na komputerach i urządzeniach mobilnych.
Ogólne Warunki Umowy (OWU) Kleosa znajdują się tutaj.