3 anledningar till varför jurister går över till molnbaserade ärendehanteringssystem

I en bransch som hittills varit långsam med att anpassa sig till ny teknik upptäcker nu allt fler jurister molnet. Molnbaserade ärendehanteringssystem erbjuder många fördelar jämfört egna serverlösningar, till exempel ständig tillgänglighet, enkel skalning och effektivitet, som hjälper jurister öka byråns produktivitet och lönsamhet. Låt oss titta närmare på de tre viktigaste anledningarna till att […]
Read more

Hur hanteras personuppgifter i din verksamhet?

  Inför ikraftträdandet av dataskyddsförordningen (GDPR) finns det anledning att se över hur personuppgifter hanteras i din verksamhet. Genom GDPR kommer reglerna för när och hur klienters personuppgifter får behandlas kommer att ändras, och det är viktigt att du kan visa att hanteringen är laglig.   Enligt den nya förordningen måste ni kanske avbryta hantering som inte […]
Read more

Hur du kan transformera din verksamhet med molnbaserad ärendehantering

Här är 6 sätt på vilka molnbaserad dokumenthantering hjälper dig att optimera din ärendehantering och att bygga en framtidssäker verksamhet. Omfattande ärendehantering kan bidra till att möta din verksamhets hanteringsbehov. Den kombinerar de olika dokumenten – från e-post till kontrakt, avtal o.s.v. – som används inom organisationen för ärende- och klientinformation. Dessutom, när alla dina […]
Read more