explore-kleos

HANTERA DINA ÄRENDEN

calendar KALENDER

Hantera din tid effektivt. Länka kalenderposter till ärenden och dela med dina medarbetare. Synkronisera till Outlook.

templates DOKUMENTMALLAR

Mallar hjälper dig att bli mer effektiv. Med Kleos har du möjlighet att på ett enkelt sätt skapa dina egna dokumentmallar.

cases ÄRENDEN

Håll koll på alla dina ärenden och samla dokument, e-post, uppgifter, kontakter, tidsregistrering och fakturor.

cases DOKUMENT OCH E-POST

Kleos hanterar samtliga dokument i dina ärenden. Koppla Kleos direkt till din scanner eller importera från din dator för att få en trygg och säker lagring av dokument och e-postkorrespondens sorterad efter ärende. Med Kleos kraftfulla mallhanterare kan du skapa nya dokument baserade på dokumentmallar. Ärendenummer, mottagare, adresser, m.m. infogas automatiskt på rätt ställe i dokumenten.

ms-office MS OFFICE INTEGRATION

Integration direkt mot Word och Outlook. Kleos hjälper dig att sortera alla dokument och mail i dina ärenden.

tasks UPPGIFTER

Organisera dina och andras arbete. Håll koll på tidsfrister och kommande aktiviteter. Kleos håller dig uppdaterad och påminner dig.

contacts KONTAKTER

Kleos hanterar alla dina kontakter, som klienter, motparter, motpartsombud, domstolar, försäkringsbolag, m.fl. Tillsammans med Kleos inbyggda funktioner för jävskontroll säkerställer du att du alltid har full kontroll.

HANTERA DIN VERKSAMHET

fortnox_red_100x100 INTEGRATION MELLAN KLEOS – FORTNOX

Genom integrationen kan du med ett knapptryck skicka fakturor för en vald period från Kleos till Fortnox. Väl på plats i Fortnox kommer fakturorna automatiskt att bokföras och läggas i Fortnox kundreskontra, tillsammans med ärende- och kundinformation. Kundinbetalningar hanterar du i Fortnox, t.ex. genom koppling direkt till din bank. Information om betalda fakturor skickas därefter tillbaks till Kleos, så att du i Kleos enkelt kan se vilka fakturor som är betalda.

Läs mer

mobility MOBILITET

Kom åt och uppdatera kontakter, kalender och tidsregistrering från alla dina enheter – dator, telefon och surfplatta. Öppna, redigera och lägg till dokument i dina ärenden.

configurability KONFIGURERING

Anpassa Kleos efter dina behov med full flexibilitet.

reporting RAPPORTERING

Följ upp hur det går för din verksamhet. Använd rapporteringsfunktionen för att analysera spenderad tid och fakturering för dig och dina medarbetare.

reporting SÄKERHET

Kleos är certifierat enligt högsta säkerhetsstandard. All kommunikation mellan din byrå och Kleos är starkt krypterad och varje byrå har sin egen och helt fristående databas. Säkerhetskopiering av din data sker dagligen.

time TIDSREGISTRERING

Använd Kleos inbyggda stoppur eller definiera dina standardaktiviteter för en snabb och enkel registrering av din tid och dina utlägg. Få full kontroll över din registrerade tid genom sök- och rapportverktyg.

billing FAKTURERING

Fakturera dina ärenden med fakturamallar som skräddarsys efter dina önskemål. Följ upp betalningar och skapa påminnelser. Med Kleos avancerade fakturering kan du skapa fakturor för flera ärenden, dela en faktura på två eller flera mottagare och skapa automatiska fakturautkast.

VILKEN VERSION PASSAR DIG?

Kleos Pro

Kleos Pro ger dig allt du behöver för att förenkla din ärendehantering och administration. För att du ska kunna fokusera på ditt jobb hjälper systemet dig att hitta allt du behöver på en gång.

Exempel på funktioner:

  • Direkt åtkomst till alla dina ärenden med relaterade dokument, e-mail, uppgifter och kontaktpersoner med ett klick.
  • Enkel uppföljning av aktiviteter och fakturering baserat på tidsposter eller fasta arvoden.
  • Full integration med Outlook och Office.
  • Dela och följ upp dokument med dina klienter med Kleos Connect för att undvika osäker epost och samla kommunikation på ett ställe.

Kleos Business

Ett professionellt byråsystem framtaget för att kontrollera hela din verksamhet. Tillsammans med alla fördelar med Kleos Pro, ger dig Kleos Business avancerade funktioner för uppföljning och kan skräddarsys helt efter in verksamhet. Allt med ledande säkerhet och integritet för din information.

Exempel på funktioner:

  • Åtkomst till Kleos Smart Report Library med rapporter för att analysera klienter, ärenden och resultat.
  • Avancerade faktureringsfunktioner med stöd för massfakturering, delade fakturor, samfakturering med mera.
  • Skräddarsydd konfiguration för att anpassa Kleos helt efter din verksamhet.